Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018 poz.2519)

 Rozporządzenie opisuje jakie firmy i instytucje są zwolnione z prowadzenia rejestrowanej sprzedaży na kasach fiskalnych.

W  artykule jest treść rozporządzenia do pobrania:

 

do pobrania: