Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018 poz.2519)

 Rozporządzenie opisuje jakie firmy i instytucje są zwolnione z prowadzenia rejestrowanej sprzedaży na kasach fiskalnych.

W  artykule jest treść rozporządzenia do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U.2019 poz.820)

 Rozporządzenie opisuje kiedy i jak można dostać zwrot 90% kosztów za zakup kasy fiskalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019 poz.816)

Rozporządzenie zawiera:

  • sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób używania kas
  • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on -line oraz warunki i sposób używania kas on -line
  • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz warunki i sposób używania tych kas, a także termin zgłoszenia tej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego
  • sposób zakończenia używania kas on -line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas
  • sposób zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas
  • warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis
  • terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas
  • wzory dokumentów

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.675)

 

 

do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U.2018 poz.1206)

 

 

do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U.2018 poz.1206)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.541)

 

 

do pobrania:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.541)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 poz.2174)

 

 

do pobrania:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 poz.2174)