Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019 poz.816)

Rozporządzenie zawiera:

  • sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób używania kas
  • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on -line oraz warunki i sposób używania kas on -line
  • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz warunki i sposób używania tych kas, a także termin zgłoszenia tej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego
  • sposób zakończenia używania kas on -line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas
  • sposób zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas
  • warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis
  • terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas
  • wzory dokumentów

 

do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019 poz.816)