Warsztaty samochodowe - Kasy online od 01-01-2020

Zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.675) firmy i osoby świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
od dnia 01-01-2020 roku muszą ewidencjonować sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych wyłącznie na KASACH FISKALNYCH ONLINE.